Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej od kwietnia 2020 roku realizuje zadania Państwa w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, stosując pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, które mają zrekompensować im szkody poniesione w wyniku pandemii, a tym samym wesprzeć w prowadzeniu biznesu i utrzymaniu miejsc pracy.

Ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało już ponad 2 500 podmiotów na łączną kwotę 14 920 000,00 zł.

Środki te na wsparcie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii zostały podzielone na następujące obszary finansowania:

  • niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych - wsparcie otrzymało 1956 wnioskodawców na kwotę 9 600 000,00 zł
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - wsparcie otrzymało 385 wnioskodawców na kwotę 2 100 000,00 zł
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - wsparcie otrzymało 182 wnioskodawców na kwotę 2 900 000,00 zł, dzięki temu udało się uratować 766 miejsc pracy
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej - wsparcie otrzymało 4 wnioskodawców na kwotę 320 000,00 zł

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy reaguje na potrzeby rynku pracy poprzez realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy, w tym m.in. prac interwencyjnych, staży, doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aktualnie wsparciem objęto 1 126 osób wydatkując na ten cel przeszło 7 100 000,00 zł.

PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej od kwietnia 2020 roku realizuje zadania Państwa w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, stosując pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, które mają zrekompensować im szkody poniesione w wyniku pandemii, a tym samym wesprzeć w prowadzeniu biznesu i utrzymaniu miejsc pracy. Ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało już ponad 2 500 podmiotów na łączną kwotę 14 920 000,00 zł. Środki te na wsparcie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii zostały podzielone na następujące obszary finansowania: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych - wsparcie otrzymało 1956 wnioskodawców na kwotę 9 600 000,00 zł dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - wsparcie otrzymało 385 wnioskodawców na kwotę 2 100 000,00 zł dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - wsparcie otrzymało 182 wnioskodawców na kwotę 2 900 000,00 zł, dzięki temu udało się uratować 766 miejsc pracy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej - wsparcie otrzymało 4 wnioskodawców na kwotę 320 000,00 zł Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy reaguje na potrzeby rynku pracy poprzez realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy, w tym m.in. prac interwencyjnych, staży, doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aktualnie wsparciem objęto 1 126 osób wydatkując na ten cel przeszło 7 100 000,00 zł. PUP w Dąbrowie Tarnowskiej