Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Wieloletnie starania o budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wreszcie zakończyły się sukcesem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej 31 sierpnia 2016 r. wyłoniony został wykonawca tej inwestycji.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A., które zaoferowało za budowę obwodnicy cenę brutto 79 734 244,79 PLN i gwarancję jakości na 10 lat.

To bardzo oczekiwana inwestycja na Powiślu Dąbrowskim, szczególnie w Dąbrowie Tarnowskiej, przez którą przebiega droga krajowa nr 73. Natężenie ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, przejeżdżających przez centrum miasta jest bardzo wysokie. Budowa obwodnicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz ochrony środowiska. Usprawni również ruch tranzytowy z Warszawy w kierunku autostrady A4 z Tarnowa do Krakowa i Rzeszowa.

Całe przedsięwzięcie od momentu ogłoszenia przetargu na projektowanie obwodnicy do zatwierdzenia tej inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 trwało 9 lat. W tym czasie dokonywano wiele zabiegów i działań, aby to przedsięwzięcie zakończyło się tym sukcesem, który jest dzisiaj. Pozostało jeszcze podpisanie umowy z Wykonawcą tego zadnia.

„Mówiąc o obwodnicy warto podkreślić determinację Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska, a zwłaszcza byłego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka, który interweniując i przekonując osoby decyzyjne na różnych szczeblach władzy, potrafił doprowadzić do zakończenia projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Do tego sukcesu przyczynili się również była Wicepremier a obecna komisarz Unii Europejskiej - Elżbieta Bieńkowska, były Minister Pracy i Polityki Społecznej, a obecnie poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, była Wiceminister Edukacji Narodowej a obecnie posłanka Urszula Augustyn oraz Zarząd Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Sową i Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem. Z dużą satysfakcją mogę przyznać, iż jako członek Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego też miałem w tym swój udział. Obwodnica będąca efektem współpracy wielu organów i instytucji jest wielkim sukcesem, a jak wiadomo sukces ojców ma wielu. Pozostaje nam mieć nadzieję, iż kolejne etapy inwestycji będą przebiegały bez zbędnych opóźnień i już pod koniec 2018 roku, będziemy mogli cieszyć się nową jakością infrastruktury drogowej w regionie" – powiedział Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 zaprojektowana została jako jednojezdniowa droga dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. W ramach inwestycji wybudowane będą skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych i obiekty inżynierskie (w tym: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe).

Zakres inwestycji obejmuje także:

  • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (w tym: kanalizację deszczową, rowy i przepusty),
  • budowę dróg dojazdowych (obsługujących przyległe tereny) i zjazdów,
  • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
  • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (w tym: ekrany, urządzenia podczyszczające wodę, przejścia dla zwierząt),
  • budowę lub przebudowę chodników,
  • oznakowanie i organizację ruchu, z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń technicznych kolidujących z budową drogi,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Na realizację wszystkich prac wykonawca ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/23059/Wyloniono-wykonawce-obwodnicy-Dabrowy-Tarnowskiej

Wieloletnie starania o budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wreszcie zakończyły się sukcesem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej 31 sierpnia 2016 r. wyłoniony został wykonawca tej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A., które zaoferowało za budowę obwodnicy cenę brutto 79 734 244,79 PLN i gwarancję jakości na 10 lat. To bardzo oczekiwana inwestycja na Powiślu Dąbrowskim, szczególnie w Dąbrowie Tarnowskiej, przez którą przebiega droga krajowa nr 73. Natężenie ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, przejeżdżających przez centrum miasta jest bardzo wysokie. Budowa obwodnicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz ochrony środowiska. Usprawni również ruch tranzytowy z Warszawy w kierunku autostrady A4 z Tarnowa do Krakowa i Rzeszowa. Całe przedsięwzięcie od momentu ogłoszenia przetargu na projektowanie obwodnicy do zatwierdzenia tej inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 trwało 9 lat. W tym czasie dokonywano wiele zabiegów i działań, aby to przedsięwzięcie zakończyło się tym sukcesem, który jest dzisiaj. Pozostało jeszcze podpisanie umowy z Wykonawcą tego zadnia. „Mówiąc o obwodnicy warto podkreślić determinację Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska, a zwłaszcza byłego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka, który interweniując i przekonując osoby decyzyjne na różnych szczeblach władzy, potrafił doprowadzić do zakończenia projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Do tego sukcesu przyczynili się również była Wicepremier a obecna komisarz Unii Europejskiej - Elżbieta Bieńkowska, były Minister Pracy i Polityki Społecznej, a obecnie poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, była Wiceminister Edukacji Narodowej a obecnie posłanka Urszula Augustyn oraz Zarząd Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Sową i Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem. Z dużą satysfakcją mogę przyznać, iż jako członek Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego też miałem w tym swój udział. Obwodnica będąca efektem współpracy wielu organów i instytucji jest wielkim sukcesem, a jak wiadomo sukces ojców ma wielu. Pozostaje nam mieć nadzieję, iż kolejne etapy inwestycji będą przebiegały bez zbędnych opóźnień i już pod koniec 2018 roku, będziemy mogli cieszyć się nową jakością infrastruktury drogowej w regionie" – powiedział Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 zaprojektowana została jako jednojezdniowa droga dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. W ramach inwestycji wybudowane będą skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych i obiekty inżynierskie (w tym: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe). Zakres inwestycji obejmuje także: wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (w tym: kanalizację deszczową, rowy i przepusty), budowę dróg dojazdowych (obsługujących przyległe tereny) i zjazdów, budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (w tym: ekrany, urządzenia podczyszczające wodę, przejścia dla zwierząt), budowę lub przebudowę chodników, oznakowanie i organizację ruchu, z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń technicznych kolidujących z budową drogi, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na realizację wszystkich prac wykonawca ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/23059/Wyloniono-wykonawce-obwodnicy-Dabrowy-Tarnowskiej