Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Wybrano wykonawcę na kontynuację budowy obwodnicy Dabrowy Tarnowskiej

Wybrano wykonawcę na kontynuację budowy obwodnicy Dabrowy Tarnowskiej

Wybrano wykonawcę na kontynuację budowy obwodnicy Dabrowy Tarnowskiej
W środę 25 kwietnia 2018 roku, po przebadaniu złożonych ofert, na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73, wyłoniono tą najkorzystniejszą. Złożyło ją konsorcjum polsko-węgierskie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.
 
Oferty do przetargu złożyło 6 wykonawców. Przy wyborze oferty oprócz ceny, brano pod uwagę kryteria poza cenowe, które stanowiły 40 % punktacji. Najkorzystniejsza oferta uzyskała w ocenie maksymalną ilość punktów, w tym:
 • właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt,
 • równość podłużna nawierzchni – 8 pkt,
 • personel wykonawcy – 6 pkt, w tym:
 • dyrektor kontraktu – przedstawiciel wykonawcy – 3 pkt;
 • kierownik budowy – 3 pkt;
 • termin realizacji kontraktu - 12 pkt;
 • zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt.
Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:
 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizację ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone, zgodnie z deklaracją konsorcjum w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Teraz jednak inni wykonawcy biorący udział w przetargu mają 10 dni na wniesienie ewentualnych odwołań od wyboru GDDKiA Oddziału w Krakowie.
 
W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 roku zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

www.gddkia.gov.pl/mags

W środę 25 kwietnia 2018 roku, po przebadaniu złożonych ofert, na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73, wyłoniono tą najkorzystniejszą. Złożyło ją konsorcjum polsko-węgierskie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.   Oferty do przetargu złożyło 6 wykonawców. Przy wyborze oferty oprócz ceny, brano pod uwagę kryteria poza cenowe, które stanowiły 40 % punktacji. Najkorzystniejsza oferta uzyskała w ocenie maksymalną ilość punktów, w tym: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt, równość podłużna nawierzchni – 8 pkt, personel wykonawcy – 6 pkt, w tym: dyrektor kontraktu – przedstawiciel wykonawcy – 3 pkt; kierownik budowy – 3 pkt; termin realizacji kontraktu - 12 pkt; zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje: budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km, wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś, budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych), wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty), budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów, budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody), budowę lub przebudowę chodników, oznakowanie i organizację ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone, zgodnie z deklaracją konsorcjum w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Teraz jednak inni wykonawcy biorący udział w przetargu mają 10 dni na wniesienie ewentualnych odwołań od wyboru GDDKiA Oddziału w Krakowie.   W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 roku zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców. www.gddkia.gov.pl/mags