Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyjazd integracyjno – edukacyjny do Parku Miniatur

Wyjazd integracyjno – edukacyjny do Parku Miniatur

Wyjazd integracyjno – edukacyjny do Parku Miniatur

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż w dniu 29 września 2012 roku, miało miejsce drugie, w ramach cyklu wykładów i debat oraz konferencji spotkanie Uczestników Projektu wraz z osobami z ich otoczenia stanowiącymi środowisko grupy społecznej jaką są osoby niepełnosprawne. Tym razem spotkanie przybrało formę wyjazdu integracyjno – edukacyjnego z psychologiem do Parku Miniatur – Świat Marzeń w Inwałdzie, w trakcie którego uczestnikom świadczono poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową- instrument aktywności społecznej. W trakcie spotkania psycholog miał na celu świadczyć grupowe poradnictwo majce na celu wsparcie
z zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych
a pracownik socjalny zatrudniony przez PCPR na stanowisku Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych udzielał informacji na temat przysługujących im praw i uprawnień. Uczestnicy spotkania wyjazdowego bardzo chętnie również wymieniali się swoimi doświadczeniami, w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
W trakcie wyjazdu mającego wymiar zarówno integracyjny jak i edukacyjny Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Parku Średniowiecznego – Warowania Inwałd, Parku Ruchomych Smoków, Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia.
Atrakcyjność wyjazdu integracyjno - edukacyjnego podkreślał fakt, iż był on bezpłatny dla wszystkich uczestników. Jego sfinansowanie tj. pokrycie kosztów transportu, biletów wstępu, wynajęcia przewodników oraz posiłku, było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

opracowanie: PCPR w DT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż w dniu 29 września 2012 roku, miało miejsce drugie, w ramach cyklu wykładów i debat oraz konferencji spotkanie Uczestników Projektu wraz z osobami z ich otoczenia stanowiącymi środowisko grupy społecznej jaką są osoby niepełnosprawne. Tym razem spotkanie przybrało formę wyjazdu integracyjno – edukacyjnego z psychologiem do Parku Miniatur – Świat Marzeń w Inwałdzie, w trakcie którego uczestnikom świadczono poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową- instrument aktywności społecznej. W trakcie spotkania psycholog miał na celu świadczyć grupowe poradnictwo majce na celu wsparciez zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowycha pracownik socjalny zatrudniony przez PCPR na stanowisku Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych udzielał informacji na temat przysługujących im praw i uprawnień. Uczestnicy spotkania wyjazdowego bardzo chętnie również wymieniali się swoimi doświadczeniami, w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.W trakcie wyjazdu mającego wymiar zarówno integracyjny jak i edukacyjny Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Parku Średniowiecznego – Warowania Inwałd, Parku Ruchomych Smoków, Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia.Atrakcyjność wyjazdu integracyjno - edukacyjnego podkreślał fakt, iż był on bezpłatny dla wszystkich uczestników. Jego sfinansowanie tj. pokrycie kosztów transportu, biletów wstępu, wynajęcia przewodników oraz posiłku, było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. opracowanie: PCPR w DT