Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

W dniu 17 i 20 września br. miało miejsce - wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, które odbywało się na terenie czterech Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wzięli w nim udział Przewodniczący Komisji Lesław Wieczorek, który prowadził posiedzenie w każdej z placówek oraz: zaproszony Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i członkowie Komisji: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk i Radni Powiatu: Maria Dubiel i Krzysztof Kaczmarski. Obecny był także Inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Stanisław Krawiec.

Merytorycznych informacji dot. funkcjonowania placówek udzielali dyrektorzy tych jednostek tj.:

Dyrektor ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Marta Chrabąszcz, Dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan, Dyrektor ZSP w Szczucinie Jan Giera, Dyrektor ZSP w Brniu Jarosław Boryczka oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.

Celem wyjazdowego posiedzenia Komisji było zapoznanie Radnych z obecną sytuacją każdej
z placówek pod względem rozwoju form kształcenia młodzieży i realizacji zadań oświatowych oraz
z możliwością uzyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży naszego powiatu.

Przedmiotem spotkania były również wyniki egzaminów maturalnych i stan liczebny uczniów rozpoczynających edukację w w/w szkołach.
Nabór w obecnym roku, pomimo mniejszej liczby absolwentów, kształtuje się na poziomie niemal takim samym jak w roku ubiegłym.
Utworzono 25 oddziałów klas pierwszych, to jest o dwa więcej niż w roku ubiegłym co pozwoliło zmniejszyć skalę zwolnień lub ograniczeń etatu z powodu niżu demograficznego.

Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiali członkom Komisji dane z zakresu działalności swoich jednostek a dotyczące wykorzystania środków finansowych i dotacji przyznanych przez Powiat, na wyposażenie pracowni zajęć praktycznych i zakupu pomocy dydaktycznych oraz wydatków poniesionych na remonty sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, zwłaszcza tych, które wymagają remontu w wyniku zalania podczas tegorocznej powodzi.

W trakcie spotkania zreferowano przebieg realizacji i etapy wdrażania, w każdej ze szkół powiatowych, programów unijnych takich jak: Mój dobry start w życiu, Moja przyszłość zawodowa, Gastronomia i Hotelarstwo, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce oraz programu DiAMEnT.

Uczestnictwo w różnorodnych projektach europejskich, pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zapewni zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które znacząco ułatwią znalezienie miejsca na rynku pracy – w działających już firmach lub w formie własnej działalności.

W dniu 17 i 20 września br. miało miejsce - wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, które odbywało się na terenie czterech Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.Wzięli w nim udział Przewodniczący Komisji Lesław Wieczorek, który prowadził posiedzenie w każdej z placówek oraz: zaproszony Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i członkowie Komisji: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk i Radni Powiatu: Maria Dubiel i Krzysztof Kaczmarski. Obecny był także Inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Stanisław Krawiec. Merytorycznych informacji dot. funkcjonowania placówek udzielali dyrektorzy tych jednostek tj.: Dyrektor ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Marta Chrabąszcz, Dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan, Dyrektor ZSP w Szczucinie Jan Giera, Dyrektor ZSP w Brniu Jarosław Boryczka oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak. Celem wyjazdowego posiedzenia Komisji było zapoznanie Radnych z obecną sytuacją każdejz placówek pod względem rozwoju form kształcenia młodzieży i realizacji zadań oświatowych orazz możliwością uzyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży naszego powiatu. Przedmiotem spotkania były również wyniki egzaminów maturalnych i stan liczebny uczniów rozpoczynających edukację w w/w szkołach.Nabór w obecnym roku, pomimo mniejszej liczby absolwentów, kształtuje się na poziomie niemal takim samym jak w roku ubiegłym.Utworzono 25 oddziałów klas pierwszych, to jest o dwa więcej niż w roku ubiegłym co pozwoliło zmniejszyć skalę zwolnień lub ograniczeń etatu z powodu niżu demograficznego. Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiali członkom Komisji dane z zakresu działalności swoich jednostek a dotyczące wykorzystania środków finansowych i dotacji przyznanych przez Powiat, na wyposażenie pracowni zajęć praktycznych i zakupu pomocy dydaktycznych oraz wydatków poniesionych na remonty sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, zwłaszcza tych, które wymagają remontu w wyniku zalania podczas tegorocznej powodzi. W trakcie spotkania zreferowano przebieg realizacji i etapy wdrażania, w każdej ze szkół powiatowych, programów unijnych takich jak: Mój dobry start w życiu, Moja przyszłość zawodowa, Gastronomia i Hotelarstwo, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce oraz programu DiAMEnT. Uczestnictwo w różnorodnych projektach europejskich, pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zapewni zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które znacząco ułatwią znalezienie miejsca na rynku pracy – w działających już firmach lub w formie własnej działalności.