Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wykorzystanie funduszy unijnych w Powiecie Dąbrowskim - Spotkanie ze Stanisławem Sorysem

Wykorzystanie funduszy unijnych w Powiecie Dąbrowskim - Spotkanie ze Stanisławem Sorysem

Wykorzystanie funduszy unijnych w Powiecie Dąbrowskim - Spotkanie ze Stanisławem Sorysem

W dniu 26 stycznia 2011 r. w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Stanisława Sorysa - członka Zarządu Województwa Małopolskiego z samorządowcami Powiatu Dąbrowskiego. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Fundusze Europejskie w Małopolsce w latach 2011-2014”.

Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego – Tadeusza Kwiatkowskiego w konferencji wzięli udział: Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Poczatek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński - Radny Sejmiku Województwa Malopolskiego, Marek Kopia – członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno.

W spotkaniu uczestniczyli również: Alina Bagińska – Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Tarnowie, Zbigniew Matuła – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, Łukasz Węgrzyn – Zastępca Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. administracyjno - eksploatacyjnych, Maria Sztorc – Skarbnik Powiatu, Zdzisław Kogut – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Michalak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencję otworzył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, który podziękował Wicemarszałkowi oraz wszystkim obecnym gościom za przybycie.

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Stanisław Sorys, który po przywitaniu się z zebranymi przedstawił informacje na temat stanu wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 
"W ramach konkursów ogłoszonych w ramach MRPO podpisano 1662 umowy o wartości dofinansowania 4 064 199 819 zł. Do dnia 20.01.2011 r. wypłacono ponad 1,9 mld PLN pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - wyliczał Stanisław Sorys

Stanisław Sorys, omawiając realizację programu „Gospodarka Regionalnej Szansy”, zachęcił do większej aktywności przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych będących w dyspozycji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Przedstawił również zebranym harmonogram naboru wniosków w ramach trwających konkursów oraz poinformował o terminach kolejnych planowanych do ogłoszenia w 2011 r. konkursów, zachęcając jednocześnie samorządy i przedsiębiorców do składania wniosków.

Ponadto zaprezentował podjęte działania mające usprawnić wdrażanie PROW, uprościć procedury składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Po prezentacji uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji, która dotyczyła m.in. stanu realizacji projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i współpracy z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W dniu 26 stycznia 2011 r. w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Stanisława Sorysa - członka Zarządu Województwa Małopolskiego z samorządowcami Powiatu Dąbrowskiego. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Fundusze Europejskie w Małopolsce w latach 2011-2014”. Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego – Tadeusza Kwiatkowskiego w konferencji wzięli udział: Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Poczatek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński - Radny Sejmiku Województwa Malopolskiego, Marek Kopia – członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno. W spotkaniu uczestniczyli również: Alina Bagińska – Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Tarnowie, Zbigniew Matuła – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, Łukasz Węgrzyn – Zastępca Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. administracyjno - eksploatacyjnych, Maria Sztorc – Skarbnik Powiatu, Zdzisław Kogut – Sekretarz Powiatu, Krzysztof Michalak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Konferencję otworzył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, który podziękował Wicemarszałkowi oraz wszystkim obecnym gościom za przybycie. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Stanisław Sorys, który po przywitaniu się z zebranymi przedstawił informacje na temat stanu wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). "W ramach konkursów ogłoszonych w ramach MRPO podpisano 1662 umowy o wartości dofinansowania 4 064 199 819 zł. Do dnia 20.01.2011 r. wypłacono ponad 1,9 mld PLN pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - wyliczał Stanisław Sorys Stanisław Sorys, omawiając realizację programu „Gospodarka Regionalnej Szansy”, zachęcił do większej aktywności przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych będących w dyspozycji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedstawił również zebranym harmonogram naboru wniosków w ramach trwających konkursów oraz poinformował o terminach kolejnych planowanych do ogłoszenia w 2011 r. konkursów, zachęcając jednocześnie samorządy i przedsiębiorców do składania wniosków. Ponadto zaprezentował podjęte działania mające usprawnić wdrażanie PROW, uprościć procedury składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Po prezentacji uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji, która dotyczyła m.in. stanu realizacji projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i współpracy z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.