Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu - ochrona i promocja zdrowia w 2024 roku

Wyniki otwartego konkursu - ochrona i promocja zdrowia w 2024 roku

Wyniki otwartego konkursu  - ochrona i promocja zdrowia w 2024 roku

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 marca 2024 r. podjął uchwałę nr 1327/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano:

  • Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Wybieramy zdrowie – seniorzy UTW”;
  • Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
    w Dąbrowie Tarnowskiej - dofinansowanie w kwocie 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywny i zdrowy Senior z Powiśla Dąbrowskiego – integracja seniorów przez ruch i zajęcia w wodzie”;
  • Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Ruch, wypoczynek i pozytywne myślenie – kluczem do zdrowia Seniora”;
  • Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Terapia z udziałem zwierząt - elementem troski o zdrowie psychiczne”;
  • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”.
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 marca 2024 r. podjął uchwałę nr 1327/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano: Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Wybieramy zdrowie – seniorzy UTW”; Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej - dofinansowanie w kwocie 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywny i zdrowy Senior z Powiśla Dąbrowskiego – integracja seniorów przez ruch i zajęcia w wodzie”; Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Ruch, wypoczynek i pozytywne myślenie – kluczem do zdrowia Seniora”; Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Terapia z udziałem zwierząt - elementem troski o zdrowie psychiczne”; Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”.