Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Pro

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oraz z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert udziela się Stowarzyszeniu Na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice, z siedzibą w Racławice 15, 32-222 Racławice, dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Pro Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oraz z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert udziela się Stowarzyszeniu Na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice, z siedzibą w Racławice 15, 32-222 Racławice, dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR”. Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała Nr 940 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.pdf