Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 lipca 2017 r. podjął uchwałę nr 640/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku przyznano:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy";
  2. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Żyjmy zdrowo – ochrona zdrowia";
  3.  Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Animaloterapia – elementem troski o zdrowie psychiczne".

dj/mags

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 lipca 2017 r. podjął uchwałę nr 640/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku przyznano: Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy"; Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Żyjmy zdrowo – ochrona zdrowia";  Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Animaloterapia – elementem troski o zdrowie psychiczne". dj/mags