Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert – ochrona i promocja zdrowia w 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert – ochrona i promocja zdrowia w 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert – ochrona i promocja zdrowia w 2019 roku

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano:

1) Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie - dofinansowanie w kwocie 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Edukacja krajoznawczo-turystyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wycieczka integracyjna do Sandomierza”;

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 510,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych 50/100) na realizację zadania pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”.

dagj/gd

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano: 1) Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie - dofinansowanie w kwocie 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Edukacja krajoznawczo-turystyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wycieczka integracyjna do Sandomierza”; 2) Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 510,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych 50/100) na realizację zadania pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”. Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała nr 108 - 2019 w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf dagj/gd