Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 marca 2018 r. podjął uchwałę nr 833/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku przyznano:

  1. Stowarzyszeniu KLUB AMAZONKA z siedzibą w Tarnowie – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób nowotworowych",
  2. Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Hortiterapia – elementem troski o zdrowie psychiczne",
  3. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy".

Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radgoszczy nie otrzymała dofinansowania.
Do pobrania:

mags

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 marca 2018 r. podjął uchwałę nr 833/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku przyznano: Stowarzyszeniu KLUB AMAZONKA z siedzibą w Tarnowie – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób nowotworowych", Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Hortiterapia – elementem troski o zdrowie psychiczne", Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy". Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radgoszczy nie otrzymała dofinansowania.Do pobrania: Uchwała nr 833/2018 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2018 r. mags