Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Projektu „Dobra Przyszłość"

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Projektu „Dobra Przyszłość"

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Projektu „Dobra Przyszłość

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 8 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 729/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert udziela się Fundacji Edukacji i Rozwoju Tańca Latino z siedzibą ul. Korczaka 9, 33-240 Żabno, dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. Aktywizacja zawodowa dla Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

files/aktualnosci/2017/11_Listopad/15_Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_w_ramach_Projektu_Dobra_Przyszlosc/logo EFS.jpg

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 8 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 729/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert udziela się Fundacji Edukacji i Rozwoju Tańca Latino z siedzibą ul. Korczaka 9, 33-240 Żabno, dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. Aktywizacja zawodowa dla Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags