Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 16 grudnia 2022r. podjął Uchwałę nr 994/2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 18 a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327, 2490 i 1812) z uwagi,
iż w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta zaszła konieczność unieważnienia konkursu ofert.

 

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 16 grudnia 2022r. podjął Uchwałę nr 994/2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 18 a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327, 2490 i 1812) z uwagi, iż w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta zaszła konieczność unieważnienia konkursu ofert.   Pliki do pobrania Pobierz plik skan unieważnienie konkursu ofert.pdf