Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 10 stycznia 2023r. podjął uchwałę Nr 1021/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację.

Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 153.125,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu powiatu dąbrowskiego w okresie od 12 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 10 stycznia 2023r. podjął uchwałę Nr 1021/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację. Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 153.125,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu powiatu dąbrowskiego w okresie od 12 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Pliki do pobrania Pobierz plik UCHWAŁA rozstrzygniecie na 2023r..docx Pobierz plik Uchwała 1021.pdf