Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 grudnia 2023r. podjął uchwałę Nr 1253/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację

Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 157.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu powiatu dąbrowskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 grudnia 2023r. podjął uchwałę Nr 1253/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 157.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu powiatu dąbrowskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Pliki do pobrania Pobierz plik skan uchwała 1253.pdf Pobierz plik wersja edytowalna UCHWAŁA rozstrzygniecie na 2024r..pdf