Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 grudnia 2020r. podjął uchwałę Nr 503/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 grudnia 2020r. podjął uchwałę Nr 503/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano dotację Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków, w wysokości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert.pdf