Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 11 lutego 2020 roku podjął uchwałę nr 302/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano:

1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”;

2) Stowarzyszeniu RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Biegnij Dąbrowo! – organizacja dąbrowskiego biegu ulicznego dla mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego”.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 11 lutego 2020 roku podjął uchwałę nr 302/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotację przyznano: 1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”; 2) Stowarzyszeniu RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Biegnij Dąbrowo! – organizacja dąbrowskiego biegu ulicznego dla mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego”.