Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wypalanie traw jest wykroczeniem!

Wypalanie traw jest wykroczeniem!

Wypalanie traw jest wykroczeniem!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina, że pomimo corocznych apeli w dalszym ciągu można spotkać przypadki wypalania traw i nieużytków rolnych.
Wypalanie trawy, słomy, pozostałości na polach jest częstą przyczyną pożarów. Niejednokrotnie podczas wypalania pożar przedostaje się na inne obszary między innymi na tereny leśne.

Wypalanie traw jest wykroczeniem z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów oraz wykroczeniem z art.124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.), który brzmi:
"zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".

W okresie wiosny wypalanie traw ma duży wpływ na całokształt złożonych zmian ekosystemu jakim ulegają trawiaste siedliska.

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?

Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta.
- Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja Straży Pożarnej to poważne sumy pokrywane w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, iż my ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami.
- Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w powietrzu.
- Niszczona jest gleba.
- Dym z przydrożnych traw ogranicza widoczność kierowcom pojazdów
To jedynie wybrane argumenty przeciwko wypalaniu traw.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się do wszystkich z apelem o bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności:

- zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych,
- nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina, że pomimo corocznych apeli w dalszym ciągu można spotkać przypadki wypalania traw i nieużytków rolnych.Wypalanie trawy, słomy, pozostałości na polach jest częstą przyczyną pożarów. Niejednokrotnie podczas wypalania pożar przedostaje się na inne obszary między innymi na tereny leśne. Wypalanie traw jest wykroczeniem z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów oraz wykroczeniem z art.124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.), który brzmi:"zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". W okresie wiosny wypalanie traw ma duży wpływ na całokształt złożonych zmian ekosystemu jakim ulegają trawiaste siedliska. Dlaczego nie powinno się wypalać traw? Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta.- Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja Straży Pożarnej to poważne sumy pokrywane w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, iż my ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami.- Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w powietrzu.- Niszczona jest gleba.- Dym z przydrożnych traw ogranicza widoczność kierowcom pojazdówTo jedynie wybrane argumenty przeciwko wypalaniu traw. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się do wszystkich z apelem o bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności: - zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych,- nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych.