Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

 1. Gmina Borzęcin: budowa 3 altan turystycznych wraz z parkingami i miejscami wypoczynku. Obiekty będą wykonane w miejscowości Borzęcin w przysiółkach Łazy
  i Borek jako infrastruktura towarzysząca szlakom rowerowym.
 2.  Gmina Ciężkowice: w miejscowości Ostrusza budowa wioski rowerowej (altana drewniana wraz z elementami małej architektury).
  Kąśna Dolna
  budowa wioski rowerowej (wiata drewniana wraz z elementami małej architektury i alejkami).
 3. Gmina Czchów: Grodzisko- Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów, budowa altany z grillem, zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego, oświetlenie terenu,
 4. Gmina Iwkowa: budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa, w tym odtworzenie ziemianki.
 5. Gmina Pleśna: budowa węzła w miejscowości Łowczówek - ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km - część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego.
  Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżkiw miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km.
  Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura.
 6. Powiat dąbrowski: remont i adaptacja zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną; zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (parkingi, droga dojazdowa).
 7. Miasto Tarnów:  budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) oraz   parkingu na 18 miejsc postojowych, drogi rowerowej, chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury. Ponadto zakup i montaż siłowni zewnętrznej, infrastruktury technicznej tj. m.in. oświetlenie terenu i monitoring.
 8. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje.

 Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018

 Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł

 Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Logotypy

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?

Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów. Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów: Gmina Borzęcin: budowa 3 altan turystycznych wraz z parkingami i miejscami wypoczynku. Obiekty będą wykonane w miejscowości Borzęcin w przysiółkach Łazy i Borek jako infrastruktura towarzysząca szlakom rowerowym.  Gmina Ciężkowice: w miejscowości Ostrusza budowa wioski rowerowej (altana drewniana wraz z elementami małej architektury).Kąśna Dolna budowa wioski rowerowej (wiata drewniana wraz z elementami małej architektury i alejkami). Gmina Czchów: Grodzisko- Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów, budowa altany z grillem, zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego, oświetlenie terenu, Gmina Iwkowa: budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa, w tym odtworzenie ziemianki. Gmina Pleśna: budowa węzła w miejscowości Łowczówek - ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km - część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego. Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżkiw miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km.Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura. Powiat dąbrowski: remont i adaptacja zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną; zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (parkingi, droga dojazdowa). Miasto Tarnów:  budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) oraz   parkingu na 18 miejsc postojowych, drogi rowerowej, chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury. Ponadto zakup i montaż siłowni zewnętrznej, infrastruktury technicznej tj. m.in. oświetlenie terenu i monitoring. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje.  Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018  Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr). Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ? Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.