Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

W sobotę 23 października br. mszą św. w kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, którą odprawił ks. Prałat Józef Poremba, rozpoczęła się uroczystość obchodów 10-lecia powstania i działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń".
Wzięli w niej udział zaproszeni Przedstawiciele Samorządu Powiatu Dąbrowskiego i Samorządu Gminy.
Powiat reprezentowali: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa oraz Skarbnik Powiatu Maria Sztorc.
Obecne były również, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak oraz Przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in: Dyrektor Agnieszka Anioł-Głuszek i z-ca Dyrektora Maria Smolicha.

Przybyli również przedstawiciele Samorządu Gminy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Początkiem i z-cą Burmistrza Markiem Minorczykiem oraz Dyrektorzy: WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szarwarku Jan Kądzielawa a także Dyrektor ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej dr Marta Chrabąszcz.

Po mszy, na dalsze kontynuowanie uroczystości, którą przygotowano w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, zaprosiła wszystkich obecnych, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń"- Barbara Sobecka- Mikos.

Zaproszenie na uroczystość w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przyjęli m.in: Poseł na Sejm RP Józef Rojek, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba, Radny Semiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Przedstawiciele Instytucji, Związków i Szkół, przedsiębiorcy z terenu powiatu oraz rodzice dzieci biorących udział w Warsztatch Terapii Zajęciowej i związanych z Ośrodkiem Rewalidacyjno –Wychowawczym w Szarwarku.

Po powitaniu i prezentacji zaproszonych gości, Prezes Barbara Sobecka –Mikos, wystąpiła z podsumowaniem 10 lat działalności Stowarzyszenia, przedstawiając historię powstania i kolejne lata pracy, założycieli i osób aktywnie uczestniczących działalności Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń".

Wśród osób, które przez szereg lat wspierały i żywo interesowały się problemami Stowarzyszenia, Prezes Sobecka –Mikos wymieniła Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, który wielokrotnie okazywał życzliwość i pomoc oraz zrozumienie dla potrzeb tej cennej inicjatywy dla społeczności powiatu dąbrowskiego a następnie wręczyła Staroście wraz z Zarządem Stowarzyszenia symboliczny adres z podziękowaniem.

Następnie Starosta Dąbrowski w swoim wystąpieniu, pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia 10 lat wytrwałej i godnej naśladowania misji społecznej, odniósł się również do zrealizowanych zadań i wypełnionych obietnic ze strony Powiatu Dąbrowskiego na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń".

W towarzystwie Dyrektor PCPR-u Agnieszki Anioł- Głuszek, Starosta wręczył również okolicznościowe podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia, czyli: Barbarze Sobeckiej–Mikos, Stanisławie Jastrząb, Bogusławie Molak, Halinie Sarat oraz Natalii Kijowskiej.

W dalszej części zabrali głos: Poseł RP Józef Rojek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba oraz Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa.

Na koniec z programem artystycznym wystąpili wychowankowie WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dobrą zabawę integracyjną dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zapewnili aktorzy krakowskich scen teatralnych.

Miłym gestem na zakończenie uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń", było zaproszenie przez Prezes Stowarzyszenia, Starostę Dąbrowskiego, Wicestarostę Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do pokrojenia urodzinowego tortu.

W sobotę 23 października br. mszą św. w kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, którą odprawił ks. Prałat Józef Poremba, rozpoczęła się uroczystość obchodów 10-lecia powstania i działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń".Wzięli w niej udział zaproszeni Przedstawiciele Samorządu Powiatu Dąbrowskiego i Samorządu Gminy.Powiat reprezentowali: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa oraz Skarbnik Powiatu Maria Sztorc.Obecne były również, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak oraz Przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in: Dyrektor Agnieszka Anioł-Głuszek i z-ca Dyrektora Maria Smolicha. Przybyli również przedstawiciele Samorządu Gminy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Początkiem i z-cą Burmistrza Markiem Minorczykiem oraz Dyrektorzy: WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szarwarku Jan Kądzielawa a także Dyrektor ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej dr Marta Chrabąszcz. Po mszy, na dalsze kontynuowanie uroczystości, którą przygotowano w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, zaprosiła wszystkich obecnych, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń"- Barbara Sobecka- Mikos. Zaproszenie na uroczystość w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przyjęli m.in: Poseł na Sejm RP Józef Rojek, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba, Radny Semiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Przedstawiciele Instytucji, Związków i Szkół, przedsiębiorcy z terenu powiatu oraz rodzice dzieci biorących udział w Warsztatch Terapii Zajęciowej i związanych z Ośrodkiem Rewalidacyjno –Wychowawczym w Szarwarku. Po powitaniu i prezentacji zaproszonych gości, Prezes Barbara Sobecka –Mikos, wystąpiła z podsumowaniem 10 lat działalności Stowarzyszenia, przedstawiając historię powstania i kolejne lata pracy, założycieli i osób aktywnie uczestniczących działalności Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń". Wśród osób, które przez szereg lat wspierały i żywo interesowały się problemami Stowarzyszenia, Prezes Sobecka –Mikos wymieniła Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, który wielokrotnie okazywał życzliwość i pomoc oraz zrozumienie dla potrzeb tej cennej inicjatywy dla społeczności powiatu dąbrowskiego a następnie wręczyła Staroście wraz z Zarządem Stowarzyszenia symboliczny adres z podziękowaniem. Następnie Starosta Dąbrowski w swoim wystąpieniu, pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia 10 lat wytrwałej i godnej naśladowania misji społecznej, odniósł się również do zrealizowanych zadań i wypełnionych obietnic ze strony Powiatu Dąbrowskiego na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń". W towarzystwie Dyrektor PCPR-u Agnieszki Anioł- Głuszek, Starosta wręczył również okolicznościowe podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia, czyli: Barbarze Sobeckiej–Mikos, Stanisławie Jastrząb, Bogusławie Molak, Halinie Sarat oraz Natalii Kijowskiej. W dalszej części zabrali głos: Poseł RP Józef Rojek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba oraz Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Na koniec z programem artystycznym wystąpili wychowankowie WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej.Dobrą zabawę integracyjną dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zapewnili aktorzy krakowskich scen teatralnych. Miłym gestem na zakończenie uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń", było zaproszenie przez Prezes Stowarzyszenia, Starostę Dąbrowskiego, Wicestarostę Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do pokrojenia urodzinowego tortu.