Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. X sesja III Rady Powiatu Dąbrowskiego

X sesja III Rady Powiatu Dąbrowskiego

X sesja III Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym odbyła się X sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące:
- uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu,
- uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
- uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2007.
- uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2007 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
- uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Dąbrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
- uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

W dniu dzisiejszym odbyła się X sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące:- uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu,- uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,- uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,- uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2007.- uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej,- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2007 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,- uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,- uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Dąbrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,- uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.