Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. X Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

X Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

X Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości, a następnie poprowadziła sesję.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, I-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Na X sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,
  • w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
  • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r." wraz z autopoprawką,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"
  • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011 wraz z autopoprawką,
  • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

Przyjęto również informację Przewodniczącego Rady dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informację Starosty Dąbrowskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

W ramach wolnych wniosków głos zabrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, który ponowił zaproszenie dla wszystkich na uroczyste otwarcie Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości, a następnie poprowadziła sesję. Wśród zaproszonych gości obecni byli:Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, I-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Na X sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012, w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r." wraz z autopoprawką, zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011 wraz z autopoprawką, w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Przyjęto również informację Przewodniczącego Rady dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informację Starosty Dąbrowskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście. W ramach wolnych wniosków głos zabrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, który ponowił zaproszenie dla wszystkich na uroczyste otwarcie Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej.