Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. X sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

X sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

X sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.

Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Spośród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kłósek, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów.

Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęli sprawozdania:

 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie koncepcji projektowych przebudowy części pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont balkonu przy Oddziale Dziecięcym,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych pomieszczeń Oddziału Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33,
 • podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Dąbrowskim w Dąbrowie Tarnowskiej, a Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie,
 • podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Rejonem Soroka - Republika Mołdawii,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 – 2020,
 • podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 dodatkowych środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015,
W dniu dzisiejszym odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kłósek, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały i przyjęli sprawozdania: podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie koncepcji projektowych przebudowy części pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont balkonu przy Oddziale Dziecięcym, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych pomieszczeń Oddziału Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Dąbrowskim w Dąbrowie Tarnowskiej, a Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych, podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Rejonem Soroka - Republika Mołdawii, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 – 2020, podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 dodatkowych środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015,