Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

W dniu wczorajszym w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. włamań do domów w ostatnim czasie na terenie powiatu, ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, uprzątnięcia zanieczyszczeń zgromadzonych w rowach przy tych drogach, przedłużenia linii autobusowej z Dąbrowy Tarnowskiej do Słupca uruchomionej 2 września br. Następnie Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła także następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”,
 • w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu”,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Radni przyjęli również informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów oraz zaakceptowali złożone oświadczenia majątkowe przez wszystkich upoważnionych do ich złożenia.

gd

W dniu wczorajszym w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. włamań do domów w ostatnim czasie na terenie powiatu, ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, uprzątnięcia zanieczyszczeń zgromadzonych w rowach przy tych drogach, przedłużenia linii autobusowej z Dąbrowy Tarnowskiej do Słupca uruchomionej 2 września br. Następnie Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła także następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”, w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu”, w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Radni przyjęli również informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów oraz zaakceptowali złożone oświadczenia majątkowe przez wszystkich upoważnionych do ich złożenia. gd