Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym w Sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.

Podczas posiedzenia uroczyste ślubowanie złożył radny-elekt Lesław Wieczorek, który od dziś zastąpi w Radzie Powiatu Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/25_VII_sesja_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/s007.jpg

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i złożeniu ślubowania przez radnego-elekta, w części informacyjnej posiedzenia Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/25_VII_sesja_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/s014.jpg

W dniu dzisiejszym Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli 9 uchwał:

  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015–2025,
  • uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016,
  • uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok",
  • uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów związanych z diagnozą i orzecznictwem dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu dąbrowskiego,
  • uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2015 rok,
  • uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016 roku,

Przyjęto również informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/25_VII_sesja_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/s013.jpg

W dniu dzisiejszym w Sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji. Podczas posiedzenia uroczyste ślubowanie złożył radny-elekt Lesław Wieczorek, który od dziś zastąpi w Radzie Powiatu Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i złożeniu ślubowania przez radnego-elekta, w części informacyjnej posiedzenia Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. W dniu dzisiejszym Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli 9 uchwał: uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015–2025, uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016, uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok", uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów związanych z diagnozą i orzecznictwem dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu dąbrowskiego, uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2015 rok, uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016 roku, Przyjęto również informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów.