Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości, a następnie poprowadziła sesję.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Zastępca Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Gorzkowicz, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Na XIII sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:
• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok,
• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021,
• uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dyrektora Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,     
• uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,     
• uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2012-2014,
• uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
• uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na odnowienie polichromii ścian bocznych i sufitu w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,
• uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu,
• uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na konserwację prospektu organowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
•uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Dąbrowskiego,
• uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Brniu,
• uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Szczucinie,
• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brniu,
• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczucinie,
• uchwałę w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczucinie,
• uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie likwidacji Technikum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie likwidacji filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie.

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W ramach wolnych wniosków radni poruszali sprawy związane z bezpieczeństwem na drogach powiatowych i drodze krajowej nr 73 w miejscowości Szczucin.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji. Obrady zostały otworzone przez Przewodniczącą Rady Barbarę Pobiegło, która powitała radnych i zaproszonych gości, a następnie poprowadziła sesję. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Powiatowy Policji Bogdan Tabiś, Zastępca Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Gorzkowicz, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Na XIII sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok,• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021, • uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dyrektora Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,     • uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,     • uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2012-2014, • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na odnowienie polichromii ścian bocznych i sufitu w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy, • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu, • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na konserwację prospektu organowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, •uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Dąbrowskiego, • uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Brniu,• uchwałę w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Szczucinie,• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brniu,• uchwałę w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczucinie,• uchwałę w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczucinie,• uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie likwidacji Technikum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie likwidacji filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie. Przyjęto również sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach wolnych wniosków radni poruszali sprawy związane z bezpieczeństwem na drogach powiatowych i drodze krajowej nr 73 w miejscowości Szczucin.