Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu wczorajszym w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. zmniejszenia obsady karetek pogotowia ratunkowego, możliwości remontu drogi powiatowej Szczucin-Radgoszcz w miejscowości Dąbrowica-Zabrnie oraz inwestycje jakie zostały zgłoszone do realizacji w 2020 roku do wojewody małopolskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła także następujące uchwały:

1) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2019 i 2020,

2) zmieniającej uchwałę Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nadto radni zapoznali się z analizą poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz przyjęli sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok.

gd

W dniu wczorajszym w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. zmniejszenia obsady karetek pogotowia ratunkowego, możliwości remontu drogi powiatowej Szczucin-Radgoszcz w miejscowości Dąbrowica-Zabrnie oraz inwestycje jakie zostały zgłoszone do realizacji w 2020 roku do wojewody małopolskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła także następujące uchwały: 1) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2019 i 2020, 2) zmieniającej uchwałę Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Nadto radni zapoznali się z analizą poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz przyjęli sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok. gd