Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 15.02.2008 r. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się XIII sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wśród zaproszonych gości  byli obecni m.in.: Posłowie na sejm RP- Jacek Pilch, Józef Rojek, Wiesław Woda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Kierownik Agendy Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Alina Bagińska, Wiceprezesi Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Wojciech Szczepanik oraz Marcin Dulian, Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego i Programów Regionalnych MARR Joanna Jakubowska- Łazęcka, Dyrektor Departamentu Marketingu i Współpracy Regionalnej MARR Piotr Popik, przedstawiciel Zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią Małgorzata Sajdak, samorządowcy z  gmin Powiatu Dąbrowskiego, a także kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. 

Na początku sesji nastąpiła miła uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Starosty dąbrowskiego, za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z długoletniej pracy zawodowej w administracji państwowej, jak również za ofiarną działalność publiczną pracownikom Starostwa. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał obecnie emerytowany wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego Pan Andrzej Drzazga natomiast Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Pan Zdzisław Kogut pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego i Spraw Obronnych. W imieniu Prezydenta RP wręczenia dokonał Wicewojewoda Stanisław Sorys.

Miejsce obrad XIII sesji Rady Powiatu zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ jednym z głównych tematów poruszanych na sesji była prezentacja zagospodarowania Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu oraz plan utworzenia Regionalnego Centrum Polonii.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu, po czym zaprezentował koncepcję utworzenia Regionalnego Centrum Polonii, na bazie Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu oraz zadania, jakimi zajmowało by się  to Centrum.

Pani Joanna Jakubowska- Łazęcka, Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego i Programów Regionalnych MARR przedstawiła studium programowo – przestrzenne Centrum Turystycznego w Zespole Dworsko Parkowym w Brniu sfinansowanego z programu unijnego ITACA - Rozwój alternatywnych form turystyki.

Podczas sesji nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania dworku w Brniu. Z rąk przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dokumentację odebrał Starosta Wiesław Krajewski.

 Parlamentarzyści oraz przedstawiciele województwa pozytywnie ocenili projekt utworzenia Regionalnego Centrum Polonii w Brniu, deklarując pomoc oraz poparcie starań o uzyskanie niezbędnych środków finansowych.

W trakcie sesji został również poruszony temat remontu strategicznej dla Powiatu Dąbrowskiego drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów- Szczucin, jak również trasy kolejowej Tarnów- Szczucin tzw. „szczucinki”.

 Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały Rady Powiatu:

 - uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu dąbrowskiego na rok 2008,

- uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa bloku D Pawilonu Głównego o pion rehabilitacyjny,”

 - uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

- podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki PFRON

- uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008,

- podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku,

- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r.,

- uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008,

 - uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2008,

- uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej na rok 2008,

- uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego na rok 2008.

W dniu 15.02.2008 r. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się XIII sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości  byli obecni m.in.: Posłowie na sejm RP- Jacek Pilch, Józef Rojek, Wiesław Woda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Kierownik Agendy Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Alina Bagińska, Wiceprezesi Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Wojciech Szczepanik oraz Marcin Dulian, Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego i Programów Regionalnych MARR Joanna Jakubowska- Łazęcka, Dyrektor Departamentu Marketingu i Współpracy Regionalnej MARR Piotr Popik, przedstawiciel Zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią Małgorzata Sajdak, samorządowcy z  gmin Powiatu Dąbrowskiego, a także kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.  Na początku sesji nastąpiła miła uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Starosty dąbrowskiego, za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z długoletniej pracy zawodowej w administracji państwowej, jak również za ofiarną działalność publiczną pracownikom Starostwa. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał obecnie emerytowany wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego Pan Andrzej Drzazga natomiast Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Pan Zdzisław Kogut pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego i Spraw Obronnych. W imieniu Prezydenta RP wręczenia dokonał Wicewojewoda Stanisław Sorys. Miejsce obrad XIII sesji Rady Powiatu zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ jednym z głównych tematów poruszanych na sesji była prezentacja zagospodarowania Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu oraz plan utworzenia Regionalnego Centrum Polonii. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu, po czym zaprezentował koncepcję utworzenia Regionalnego Centrum Polonii, na bazie Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu oraz zadania, jakimi zajmowało by się  to Centrum. Pani Joanna Jakubowska- Łazęcka, Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego i Programów Regionalnych MARR przedstawiła studium programowo – przestrzenne Centrum Turystycznego w Zespole Dworsko Parkowym w Brniu sfinansowanego z programu unijnego ITACA - Rozwój alternatywnych form turystyki. Podczas sesji nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania dworku w Brniu. Z rąk przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dokumentację odebrał Starosta Wiesław Krajewski.  Parlamentarzyści oraz przedstawiciele województwa pozytywnie ocenili projekt utworzenia Regionalnego Centrum Polonii w Brniu, deklarując pomoc oraz poparcie starań o uzyskanie niezbędnych środków finansowych. W trakcie sesji został również poruszony temat remontu strategicznej dla Powiatu Dąbrowskiego drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów- Szczucin, jak również trasy kolejowej Tarnów- Szczucin tzw. „szczucinki”.  Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały Rady Powiatu:  - uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu dąbrowskiego na rok 2008, - uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa bloku D Pawilonu Głównego o pion rehabilitacyjny,”  - uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, - podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki PFRON - uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008, - podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku, - podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r., - uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008,  - uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2008, - uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej na rok 2008, - uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego na rok 2008.