Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 28.03.2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIV sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

Najwięcej interpelacji radnych było skierowanych do Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie aktualnego stanu dróg po zimie w Powiecie Dąbrowskim.

Ponadto podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Zarządu Powiatu Dąbrowskiego działań zmierzających do objęcia przez Prezydenta RP patronatu nad przedsięwzięciem pn. „Regionalne Centrum Polonii w Brniu",
2) uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
3) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
5) uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
6) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
7) uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
8) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2007 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013, za okres 2005-2007,
10) uchwałę w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2008 rok,
11) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 28.03.2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIV sesja III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Najwięcej interpelacji radnych było skierowanych do Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie aktualnego stanu dróg po zimie w Powiecie Dąbrowskim. Ponadto podczas sesji podjęto następujące uchwały:1) uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Zarządu Powiatu Dąbrowskiego działań zmierzających do objęcia przez Prezydenta RP patronatu nad przedsięwzięciem pn. „Regionalne Centrum Polonii w Brniu",2) uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,3) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,4) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,5) uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,6) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,7) uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,8) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2007 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,9) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013, za okres 2005-2007,10) uchwałę w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2008 rok,11) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,12) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego.