Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2016 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 10 uchwał.

W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc Skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.


files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/21_XIX_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja004.jpg

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/21_XIX_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja014.jpg

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, w szczególności budowy chodników, a także wniosku gminy Szczucin o wszczęciu postępowania mającego na celu stwierdzenie w drodze decyzji, nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99, położonej w miejscowości Świdrówka.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/21_XIX_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja022.jpg

Na dzisiejszym posiedzeniu Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,
 • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028,
 • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie udzielania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • uchwałę w sprawie udzielania gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Dąbrowski do projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II",
 • uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Gminą Golianovo – Republika Słowacji,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego.

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/21_XIX_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja021.jpg

mags

W dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2016 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 10 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc Skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, w szczególności budowy chodników, a także wniosku gminy Szczucin o wszczęciu postępowania mającego na celu stwierdzenie w drodze decyzji, nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99, położonej w miejscowości Świdrówka. Na dzisiejszym posiedzeniu Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028, uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie udzielania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, uchwałę w sprawie udzielania gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Dąbrowski do projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II", uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Gminą Golianovo – Republika Słowacji, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego. Przyjęto również sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. mags