Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XIX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XIX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

12 października 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej.

Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Natomiast sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Podczas sesji Przewodnicząca Marta Chrabąszcz oraz Starosta Lesław Wieczorek pogratulowali Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Dąbrowskiego Krzysztofowi Kupcowi mianowania na doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, życząc efektywnej pracy na rzecz powiatu dąbrowskiego, a także naszego państwa.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,
  • zmieniającej uchwałę Nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  • w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
  • w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 ,,Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych’’ realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. osi priorytetowej Wiedza i ]Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,
  • w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi.
12 października 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Natomiast sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Podczas sesji Przewodnicząca Marta Chrabąszcz oraz Starosta Lesław Wieczorek pogratulowali Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Dąbrowskiego Krzysztofowi Kupcowi mianowania na doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, życząc efektywnej pracy na rzecz powiatu dąbrowskiego, a także naszego państwa. Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030, zmieniającej uchwałę Nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 ,,Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych’’ realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. osi priorytetowej Wiedza i ]Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi.