Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XIX Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XIX Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XIX Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 27 października 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Serwicka, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Grażyna Dudajek, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące inwestycji prowadzonych w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sytuacji finansowej w szpitalu powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz inwestycji na drogach powiatowych.

Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
2) uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu w banku krajowym,
3) uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie wyrażenia woli poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) uchwał zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji
w 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5) uchwałę w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Dąbrowskiego,

Po podjętych uchwałach Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa poinformował Radę Powiatu o przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez radnych Powiatu Dąbrowskiego, w których nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał również pismo sołtysa wsi Szarwark, który w imieniu mieszkańców wsi podziękował samorządowi powiatowemu za przebudowe drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Szarwark – Lipiny.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 27 października 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Serwicka, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Grażyna Dudajek, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące inwestycji prowadzonych w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sytuacji finansowej w szpitalu powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz inwestycji na drogach powiatowych. Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:1) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,2) uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu w banku krajowym,3) uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie wyrażenia woli poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,4) uchwał zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacjiw 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,5) uchwałę w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Dąbrowskiego, Po podjętych uchwałach Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa poinformował Radę Powiatu o przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez radnych Powiatu Dąbrowskiego, w których nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał również pismo sołtysa wsi Szarwark, który w imieniu mieszkańców wsi podziękował samorządowi powiatowemu za przebudowe drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Szarwark – Lipiny. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.