Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Na dzień 31 maja 2010r. w sali obrad Starostwa Powiatowego, zwołano XLI sesję Rady Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa.
Na sesję zaproszenie przyjęli: Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński i z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski.

Po przegłosowaniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.

W dalszej części sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:
- uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego projektu systemowego pn. " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego.
- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu pn." Poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych Pawilonu Głównego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej",
- uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2010 rok.
Ponadto przyjęto ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w roku 2009.

W sesji również wzięli udział Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął obrady sesji.

Na dzień 31 maja 2010r. w sali obrad Starostwa Powiatowego, zwołano XLI sesję Rady Powiatuw Dąbrowie Tarnowskiej. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa.Na sesję zaproszenie przyjęli: Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński i z-ca Komendanta Powiatowego Policjiw Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski. Po przegłosowaniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. W dalszej części sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:- uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok.- uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego projektu systemowego pn. " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego.- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu pn." Poprawa funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych Pawilonu Głównego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej",- uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2010 rok.Ponadto przyjęto ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w roku 2009. W sesji również wzięli udział Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął obrady sesji.