Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 24 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. W sesji wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński i z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski.
Po otwarciu sesji i powitaniu zebranych, Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z porządkiem obrad oraz przyjął protokół z poprzedniej sesji. Następnie sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady, przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski

Podczas Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,

3) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,

4) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2009,

5) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie systemu antywłamaniowego i systemu przeciwpożarowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach.

W dalszej części sesji dokonano oceny wykonania porozumień, zawartych z gminami, dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010.

W sesji również wzięli udział Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kończąc obrady, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął XLII sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej .

W dniu 24 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. W sesji wzięli udział: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński i z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski.Po otwarciu sesji i powitaniu zebranych, Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z porządkiem obrad oraz przyjął protokół z poprzedniej sesji. Następnie sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady, przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski Podczas Sesji zostały podjęte następujące uchwały: 1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, 3) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 4) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2009, 5) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie systemu antywłamaniowego i systemu przeciwpożarowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. W dalszej części sesji dokonano oceny wykonania porozumień, zawartych z gminami, dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010. W sesji również wzięli udział Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Kończąc obrady, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął XLII sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej .