Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 5 lipca 2010 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu. Sesja została otworzona przez Przewodniczącego Rady Powiatu-Roberta Kądzielawę, który poprowadził obrady. Głównym tematem obrad była analiza przeprowadzonych działań podjętych przez odpowiednie służby i instytucje, w czasie powodzi na terenie powiatu dąbrowskiego, w miesiącu maju i czerwcu br.

Na sesję przyjęli zaproszenie:

- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak,
- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek,
- Burmistrz Szczucina Jan Sipior,
- Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński,
- Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk,
- Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec,
- Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec,
- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej Grażyna Dudajek,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Studzińska,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Janas,
- Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej Józef Domino,

Obecni byli także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po przegłosowaniu i przyjęciu porządku obrad, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski udzielił zebranym informacji na temat akcji powodziowej w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. na terenie powiatu dąbrowskiego.
W oparciu o prezentacje przygotowaną przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dostarczane meldunki z Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Starosta przedstawił szczegółową chronologię podjętych czynności w ramach zadań i obowiązków poszczególnych instytucji i służb w czasie powodzi.
W następnej części obrad, szefowie odpowiednich służb i instytucji zaproszeni na sesję, przedstawili sprawozdania dot. akcji powodziowej, prowadzonej na terenie wszystkich gmin powiatu.

Mając na uwadze starania podejmowane przez Powiat w zakresie modernizacji, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu wokół ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej, Rada Powiatu podjęła również stosowne uchwały dotyczące Szpitala Powiatowego.

Podczas XLIII sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn."Budowa placów i parkingów na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej – etap I"

- uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

- uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010.

Ponadto, zgodnie z porządkiem obrad Rada Powiatu przyjęła ocenę stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2009.

Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 5 lipca 2010 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu. Sesja została otworzona przez Przewodniczącego Rady Powiatu-Roberta Kądzielawę, który poprowadził obrady. Głównym tematem obrad była analiza przeprowadzonych działań podjętych przez odpowiednie służby i instytucje, w czasie powodzi na terenie powiatu dąbrowskiego, w miesiącu maju i czerwcu br. Na sesję przyjęli zaproszenie: - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak,- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek,- Burmistrz Szczucina Jan Sipior,- Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś,- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński,- Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk,- Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec,- Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec,- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej Grażyna Dudajek,- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Studzińska,- Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Janas,- Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej Józef Domino, Obecni byli także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przegłosowaniu i przyjęciu porządku obrad, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski udzielił zebranym informacji na temat akcji powodziowej w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. na terenie powiatu dąbrowskiego.W oparciu o prezentacje przygotowaną przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dostarczane meldunki z Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Starosta przedstawił szczegółową chronologię podjętych czynności w ramach zadań i obowiązków poszczególnych instytucji i służb w czasie powodzi.W następnej części obrad, szefowie odpowiednich służb i instytucji zaproszeni na sesję, przedstawili sprawozdania dot. akcji powodziowej, prowadzonej na terenie wszystkich gmin powiatu. Mając na uwadze starania podejmowane przez Powiat w zakresie modernizacji, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu wokół ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej, Rada Powiatu podjęła również stosowne uchwały dotyczące Szpitala Powiatowego. Podczas XLIII sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: - uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej - uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn."Budowa placów i parkingów na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej – etap I" - uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej - uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010. Ponadto, zgodnie z porządkiem obrad Rada Powiatu przyjęła ocenę stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2009. Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu a następnie zamknął obrady sesji.