Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XLIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XLIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego
30 listopada 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XLIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.
 
Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Uczestniczyło w nich 16 radnych, Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Karolina Madura, a także zaproszeni goście.
 
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Odczytał również odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Podczas posiedzenia Przewodnicząca Rady oraz Wicestarosta pogratulowali Sekretarz Annie Mikos uzyskania stopnia doktora nauk prawnych, jednocześnie życząc dalszego rozwoju naukowego.
 
Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
  • regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
  • przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026”,
  • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
  • zmian w statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2023 rok,
  • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Odbyło się również głosowanie w sprawie wniosku Radnego Stanisława Początka.
30 listopada 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XLIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.   Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Uczestniczyło w nich 16 radnych, Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Karolina Madura, a także zaproszeni goście.   Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Odczytał również odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Podczas posiedzenia Przewodnicząca Rady oraz Wicestarosta pogratulowali Sekretarz Annie Mikos uzyskania stopnia doktora nauk prawnych, jednocześnie życząc dalszego rozwoju naukowego.   Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026”, uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zmian w statucie Powiatu Dąbrowskiego, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2023 rok, przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Odbyło się również głosowanie w sprawie wniosku Radnego Stanisława Początka.