Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 27 sierpnia 2010 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu. Sesja została otworzona przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Roberta Kądzielawę, który poprowadził obrady.
Na sesję zaproszenie przyjęli: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa.

Obecni byli także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po przegłosowaniu i przyjęciu porządku obrad, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji, tj. 5 lipca br.
W tym czasie Zarząd odbył 13 posiedzeń podejmując m.in. 53 uchwały oraz przyjmując 5 projektów uchwał Rady Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Wojewody Małopolskiego.

I tak, Medalem za ofiarność i odwagę zostali wyróżnieni:

- Lupa Marek Janusz,

- Olearczyk Kazimierz Stanisław,

- Sipior Jan.

Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, w towarzystwie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego oraz Wicestarosty Tadeusza Kwiatkowskiego.

Po zgłoszeniu zapytań i wniosków przez radnych, na które odpowiedzi udzielili Wicewojewoda, Starosta Dąbrowski i Wicestarosta Dąbrowski oraz Dyrektor ZOZ-u Jerzy Orzeł, kontynuowano dalsze obrady.

Podczas XLIV sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010.

- uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Szczucin za cenę niższą od wartości rynkowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,

- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kamiennego zwieńczenia bramki wejściowej ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, oraz

- uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 27 sierpnia 2010 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu. Sesja została otworzona przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Roberta Kądzielawę, który poprowadził obrady.Na sesję zaproszenie przyjęli: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa. Obecni byli także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przegłosowaniu i przyjęciu porządku obrad, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji, tj. 5 lipca br.W tym czasie Zarząd odbył 13 posiedzeń podejmując m.in. 53 uchwały oraz przyjmując 5 projektów uchwał Rady Powiatu. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Wojewody Małopolskiego. I tak, Medalem za ofiarność i odwagę zostali wyróżnieni: - Lupa Marek Janusz, - Olearczyk Kazimierz Stanisław, - Sipior Jan. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, w towarzystwie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego oraz Wicestarosty Tadeusza Kwiatkowskiego. Po zgłoszeniu zapytań i wniosków przez radnych, na które odpowiedzi udzielili Wicewojewoda, Starosta Dąbrowski i Wicestarosta Dąbrowski oraz Dyrektor ZOZ-u Jerzy Orzeł, kontynuowano dalsze obrady. Podczas XLIV sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: - uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2010. - uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Szczucin za cenę niższą od wartości rynkowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego, - uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kamiennego zwieńczenia bramki wejściowej ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, oraz - uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2010r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady sesji.