Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XLV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XLV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 22 września 2010 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się XLV Sesja Rady Powiatu. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa.
 Na sesję przybyli Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński a także Dyrektorzy Powiatowych Jednostek Organizacyjnych i Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.
Obecni byli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc i Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu, przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.
 
W dalszej części sesji nastąpiły zapytania i wnioski radnych, na które odpowiedzi udzielali: Starosta Dąbrowski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Orzeł.

Następnie przedstawiono informacje z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2010 roku, w tym wykonanie planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz informacje z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2010r.
 
Przedstawiono również informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach egzaminów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu.

Należy przypomnieć, iż sesja poprzedzona została wyjazdowym posiedzeniem Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu.

Podczas XLV sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:
 
a) uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok,

 
b) uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 
c) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Dąbrowskiego,

d) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 
e) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,

Powyższa uchwała dotyczy kwestii przejęcia budynku niewykorzystanego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żabnie. Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające w kierunku przejęcia tego budynku, który został w 1999 roku przekazany przez Powiat jako darowizna celowa na potrzeby POZ w Gminie Żabno.
Uzyskane środki ze sprzedaży budynku zostaną przekazane na potrzeby szpitala powiatowego.

f) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec,
 
g) uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi oraz
 
h) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 22 września 2010 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się XLV Sesja Rady Powiatu. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Na sesję przybyli Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński a także Dyrektorzy Powiatowych Jednostek Organizacyjnych i Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. Obecni byli również Skarbnik Powiatu Maria Sztorc i Sekretarz Powiatu Zdzisław Kogut. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu, przedstawił Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. W dalszej części sesji nastąpiły zapytania i wnioski radnych, na które odpowiedzi udzielali: Starosta Dąbrowski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Orzeł. Następnie przedstawiono informacje z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2010 roku, w tym wykonanie planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz informacje z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2010r. Przedstawiono również informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach egzaminów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu. Należy przypomnieć, iż sesja poprzedzona została wyjazdowym posiedzeniem Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu. Podczas XLV sesji, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: a) uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok, b) uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, c) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Dąbrowskiego, d) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, e) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego, Powyższa uchwała dotyczy kwestii przejęcia budynku niewykorzystanego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żabnie. Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające w kierunku przejęcia tego budynku, który został w 1999 roku przekazany przez Powiat jako darowizna celowa na potrzeby POZ w Gminie Żabno. Uzyskane środki ze sprzedaży budynku zostaną przekazane na potrzeby szpitala powiatowego. f) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec, g) uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi oraz h) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na zakończenie obrad sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął obrady sesji.