Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

22 maja 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne panujące obecnie w Polsce, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek podtrzymał decyzję, aby nadal w sesji uczestniczyli wyłącznie radni Powiatu Dąbrowskiego. Do porządku obrad wprowadzono zmiany, które pozwoliły ograniczyć czas trwania posiedzenia rady do minimum.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, po czym radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Podczas posiedzenia nie były odczytywane odpowiedzi na zadane pytania z poprzedniej sesji oraz nie przedstawiono zebranym sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Wszystkie te informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W ramach interpelacji radni poruszali tematy dotyczące bieżącego utrzymania rowów i poboczy przy drogach powiatowych oraz planowanych do realizacji inwestycji drogowych. Ponadto radny Stanisław Początek wyraził swoje zadowolenie i docenił dotychczasowe działania Zarządu Powiatu w walce z epidemią koronawirusa. Radny poparł również udzielenie, na poprzedniej sesji Rady Powiatu, wsparcia finansowego dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 756 059 zł, którego źródło finansowania stanowią środki z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu przez Wojewodę Małopolskiego. Radny Kamil Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla OSP z powiatu dąbrowskiego, które posiadają stare i wysłużone samochody strażackie.

W odpowiedzi na interpelację radnego Marka Kopii, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zwrócił się do przedstawiciela gminy Radgoszcz, by samorząd gminny również partycypował w kosztach remontów dróg i budowy chodników, tak jak w tych inwestycjach uczestniczą pozostałe gminy z naszego powiatu.

W ramach wolnych wniosków poruszano temat zdalnego uczestnictwa w obradach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji. Po żywej dyskusji radni ostatecznie zdecydowali, że przed najbliższą sesją będą ustalane szczegółowe wytyczne co do jej formy, a będzie zależało to od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,
 • w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019,
 • w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – I Piętro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”,
 • w sprawie udzielenia dotacji na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace na nawie głównej oraz w nawach bocznych oraz wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie – etap II,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia od strony północnej Kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap IV,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej,
 • w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 • w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego,
 • w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej obrotu towarami w opakowaniach plastikowych.

Rada Powiatu Dąbrowskiego przyjęła także sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacji w roku 2019 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ponadto radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, oceną stanu bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2019 rok oraz informacją roczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2019 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.

22 maja 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne panujące obecnie w Polsce, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek podtrzymał decyzję, aby nadal w sesji uczestniczyli wyłącznie radni Powiatu Dąbrowskiego. Do porządku obrad wprowadzono zmiany, które pozwoliły ograniczyć czas trwania posiedzenia rady do minimum. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, po czym radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Podczas posiedzenia nie były odczytywane odpowiedzi na zadane pytania z poprzedniej sesji oraz nie przedstawiono zebranym sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Wszystkie te informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach interpelacji radni poruszali tematy dotyczące bieżącego utrzymania rowów i poboczy przy drogach powiatowych oraz planowanych do realizacji inwestycji drogowych. Ponadto radny Stanisław Początek wyraził swoje zadowolenie i docenił dotychczasowe działania Zarządu Powiatu w walce z epidemią koronawirusa. Radny poparł również udzielenie, na poprzedniej sesji Rady Powiatu, wsparcia finansowego dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 756 059 zł, którego źródło finansowania stanowią środki z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu przez Wojewodę Małopolskiego. Radny Kamil Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla OSP z powiatu dąbrowskiego, które posiadają stare i wysłużone samochody strażackie. W odpowiedzi na interpelację radnego Marka Kopii, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zwrócił się do przedstawiciela gminy Radgoszcz, by samorząd gminny również partycypował w kosztach remontów dróg i budowy chodników, tak jak w tych inwestycjach uczestniczą pozostałe gminy z naszego powiatu. W ramach wolnych wniosków poruszano temat zdalnego uczestnictwa w obradach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji. Po żywej dyskusji radni ostatecznie zdecydowali, że przed najbliższą sesją będą ustalane szczegółowe wytyczne co do jej formy, a będzie zależało to od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030, w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019, w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – I Piętro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”, w sprawie udzielenia dotacji na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace na nawie głównej oraz w nawach bocznych oraz wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie – etap II, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia od strony północnej Kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap IV, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej, w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej obrotu towarami w opakowaniach plastikowych. Rada Powiatu Dąbrowskiego przyjęła także sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacji w roku 2019 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ponadto radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, oceną stanu bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2019 rok oraz informacją roczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2019 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.