Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

W czwartek, 28 kwietnia 2016 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Krzysztof Kolarczyk Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyły również Maria Sztorc Skarbnik Powiatu oraz Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/30_XVI_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja147.jpg

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/30_XVI_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja155.jpg

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację posadzek holi windowych i klatek schodowych celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • uchwałę w sprawi udzielenia dotacji na prace remontowo – konserwatorskie pokrycia gontowego dachu oraz więźby dachowej Kościoła pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
  • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zabezpieczenie zabytkowej dzwonnicy i zabytkowego ogrodzenia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej od strony północnej oraz wykonanie opaski zabezpieczającej,
  • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz wymianę drenażu przy kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap II – iniekcja części północno – wschodniej kościoła,
  • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
  • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap II.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/30_XVI_posiedzenie_Rady_Powiatu_Dabrowskiego/sesja153.jpg

W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych.

MS

W czwartek, 28 kwietnia 2016 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Krzysztof Kolarczyk Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyły również Maria Sztorc Skarbnik Powiatu oraz Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Na czwartkowym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok, uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację posadzek holi windowych i klatek schodowych celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, uchwałę w sprawi udzielenia dotacji na prace remontowo – konserwatorskie pokrycia gontowego dachu oraz więźby dachowej Kościoła pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zabezpieczenie zabytkowej dzwonnicy i zabytkowego ogrodzenia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej od strony północnej oraz wykonanie opaski zabezpieczającej, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz wymianę drenażu przy kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap II – iniekcja części północno – wschodniej kościoła, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap II. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych. MS