Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XVI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XVI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XVI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 13 czerwca 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński oraz Komendant Powiatowy Policji w  Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, a także  dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.  

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok, przedstawionym Zebranym przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Marka Rogoża. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedłożonego sprawozdania, Przewodniczący Rady udzielił głosu Ludwikowi Demianiuk – biegłemu rewidentowi, który odpowiadając na pytania, udzielił Radnym szczegółowych informacji. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok  podjęta  została jednogłośnie.
Następnie Starosta Wiesław Krajewski przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim i Powiatem Stara Lubovnia, informując jednocześnie, iż podjęcie uchwały jest warunkiem koniecznym do zawarcia porozumienia, które to zaplanowane zostało na dzień 21 czerwca b.r. na Zamku w Starej Lubovni. Radni po  wysłuchaniu przedstawionych informacji, jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu .    

Ponadto Radni podjęli także:

1) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św.  Wojciecha Biskupa i Męczennika w Bolesławiu,
2) uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie figury Matki Bożej Wniebowziętej przy Kościele Parafialnym  pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,
3) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się  środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2008 r.,
5) uchwałę w sprawie zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
6) uchwałę w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w  użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Dąbrowie Tarnowskiej,
7) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
8) uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
9) uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Małopolski Urzędnik Europejski”.

Radni przyjęli także informację Dyrektora Zarządu Drogowego na temat oceny wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za  2007 rok oraz informację o stanie sanitarnym Powiatu Dąbrowskiego za 2007 rok.

Na zakończenie obrad  Przewodniczący Rady Robert Kądzielawa podziękował wszystkim Zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął XVI sesję Rady Powiatu.

W dniu 13 czerwca 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński oraz Komendant Powiatowy Policji w  Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, a także  dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.   Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok, przedstawionym Zebranym przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Marka Rogoża. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedłożonego sprawozdania, Przewodniczący Rady udzielił głosu Ludwikowi Demianiuk – biegłemu rewidentowi, który odpowiadając na pytania, udzielił Radnym szczegółowych informacji. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok  podjęta  została jednogłośnie. Następnie Starosta Wiesław Krajewski przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim i Powiatem Stara Lubovnia, informując jednocześnie, iż podjęcie uchwały jest warunkiem koniecznym do zawarcia porozumienia, które to zaplanowane zostało na dzień 21 czerwca b.r. na Zamku w Starej Lubovni. Radni po  wysłuchaniu przedstawionych informacji, jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu .     Ponadto Radni podjęli także: 1) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św.  Wojciecha Biskupa i Męczennika w Bolesławiu, 2) uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie figury Matki Bożej Wniebowziętej przy Kościele Parafialnym  pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy, 3) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się  środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4) uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2008 r., 5) uchwałę w sprawie zasad dokonywania zakupów lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 6) uchwałę w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w  użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Dąbrowie Tarnowskiej, 7) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008, 8) uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu, 9) uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Małopolski Urzędnik Europejski”. Radni przyjęli także informację Dyrektora Zarządu Drogowego na temat oceny wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za  2007 rok oraz informację o stanie sanitarnym Powiatu Dąbrowskiego za 2007 rok. Na zakończenie obrad  Przewodniczący Rady Robert Kądzielawa podziękował wszystkim Zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął XVI sesję Rady Powiatu.