Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 24 września 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Gorzkowicz a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. parkingu obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dróg powiatowych.

W kolejnym punkcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008r. kredytu w banku krajowym. Kredyt będzie zaciągnięty na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Szarwark – Lipiny. Całość inwestycji wyniesie 3 miliony złotych. Na przebudowę tej drogi Powiat dostał dofinansowanie z województwa małopolskiego w wysokości 1 mln zł, od samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska dotację celową w wysokości 700 tys. zł. Resztę kwoty pokryje samorząd powiatowy.

Radni przychylili się także do wniosku Starosty Wiesława Krajewskiego by udzielić dotacji w wysokości 54 tys., dla niedawno powstałego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwarku. Jak podkreślił Starosta jest to dotacja do końca bieżącego roku natomiast od stycznia 2009r. Ośrodek otrzyma kolejne środki finansowe, które pozwolą pomóc chorym dzieciom oraz pomogą w jego prawidłowym funkcjonowaniu.

Rada Powiatu podjęła także następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa i Gminą Żegocin w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych,
2) uchwałę w sprawie udzielanie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2009-2010.
3) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bloku operacyjnego ZOZ Dąbrowa Tarnowska- dokumentacja" dla Zespołu Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
5) uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008
6) uchwałę w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,
7) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji – dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009,
8) uchwałę w sprawie zmiany Statutu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
10) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008.
11) uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,
12) uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego.

W dniu 24 września 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Gorzkowicz a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. parkingu obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dróg powiatowych. W kolejnym punkcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008r. kredytu w banku krajowym. Kredyt będzie zaciągnięty na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Szarwark – Lipiny. Całość inwestycji wyniesie 3 miliony złotych. Na przebudowę tej drogi Powiat dostał dofinansowanie z województwa małopolskiego w wysokości 1 mln zł, od samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska dotację celową w wysokości 700 tys. zł. Resztę kwoty pokryje samorząd powiatowy. Radni przychylili się także do wniosku Starosty Wiesława Krajewskiego by udzielić dotacji w wysokości 54 tys., dla niedawno powstałego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwarku. Jak podkreślił Starosta jest to dotacja do końca bieżącego roku natomiast od stycznia 2009r. Ośrodek otrzyma kolejne środki finansowe, które pozwolą pomóc chorym dzieciom oraz pomogą w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rada Powiatu podjęła także następujące uchwały:1) uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa i Gminą Żegocin w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych,2) uchwałę w sprawie udzielanie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2009-2010.3) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,4) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bloku operacyjnego ZOZ Dąbrowa Tarnowska- dokumentacja" dla Zespołu Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.5) uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 20086) uchwałę w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,7) uchwałę w sprawie udzielenia dotacji – dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009,8) uchwałę w sprawie zmiany Statutu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,9) uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,10) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008.11) uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,12) uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego.