Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XVIII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XVIII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XVIII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 28 lipca 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Serwicka, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły m.in. naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, dróg powiatowych oraz aktualnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu". Podstawowym celem działalności Ośrodka będzie organizowanie działalności kulturalnej, promocja kultury Powiatu Dąbrowskiego, oraz promowanie walorów regionu, których wykorzystanie może stać się elementem rozwoju regionu oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a także współpraca ze środowiskami polonijnymi. Obecnie samorząd powiatowy przygotowuje wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tej instytucji kultury.

Radni przychylili się do wniosku Zarządu Powiatu i udzielili dotację w wysokości 250 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na wykonanie dokumentacji budowy bloku operacyjnego przy szpitalu. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę powstanie do końca roku. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na przyszły rok. Obecnie przygotowywany jest wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach priorytetu 6.3 "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A – Ochrona zdrowia" o dofinansowanie tej inwestycji. Jest to kolejny wkład finansowy samorządu powiatu na rzecz szpitala w celu podniesienia jakości oferowanych usług medycznych. W związku z tą inwestycją Rada Powiatu wyraziła również wolę poręczenia kredytu, który musi zaciągnąć szpital aby zrealizować ten projekt.

Rada Powiatu podjęła także następujące uchwały:
1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu powiatu dąbrowskiego za 2007 rok,
2) w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2008 rok,
5) w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
6) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Gręboszowie.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 28 lipca 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XVII sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Serwicka, a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły m.in. naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, dróg powiatowych oraz aktualnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu". Podstawowym celem działalności Ośrodka będzie organizowanie działalności kulturalnej, promocja kultury Powiatu Dąbrowskiego, oraz promowanie walorów regionu, których wykorzystanie może stać się elementem rozwoju regionu oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a także współpraca ze środowiskami polonijnymi. Obecnie samorząd powiatowy przygotowuje wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tej instytucji kultury. Radni przychylili się do wniosku Zarządu Powiatu i udzielili dotację w wysokości 250 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na wykonanie dokumentacji budowy bloku operacyjnego przy szpitalu. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę powstanie do końca roku. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na przyszły rok. Obecnie przygotowywany jest wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach priorytetu 6.3 "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A – Ochrona zdrowia" o dofinansowanie tej inwestycji. Jest to kolejny wkład finansowy samorządu powiatu na rzecz szpitala w celu podniesienia jakości oferowanych usług medycznych. W związku z tą inwestycją Rada Powiatu wyraziła również wolę poręczenia kredytu, który musi zaciągnąć szpital aby zrealizować ten projekt. Rada Powiatu podjęła także następujące uchwały:1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu powiatu dąbrowskiego za 2007 rok,2) w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2008 rok,5) w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,6) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Gręboszowie. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.