Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XLVI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XLVI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XLVI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 stycznia 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz, oprócz przedstawicieli służb mundurowych i jednostek powiatowych, uczestniczyli  także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska.

Starosta Lesław Wieczorek po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami poinformował zebranych, że na ten rok zaplanowany jest bardzo ambitny budżet, który przekracza 100 mln zł, a wydatki majątkowe wyniosą blisko 50 mln zł. Zaznaczył, że samorząd powiatowy otrzymuje bardzo duże Rządowe środki finansowe, jak i również z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadań w wielu obszarach. Są to nie tylko zadania inwestycyjne, ale też wydarzenia kulturalne, patriotyczne i sportowe. Podziękował Pani Poseł, a także parlamentarzystom z regionu tarnowskiego za zaangażowanie w sprawy naszego powiatu i okazywane wsparcie. Podziękował również Wicestaroście Tarnowskiemu Jackowi Hudyma za współpracę i przekazane środki finansowe dla Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie pandemii. Jak zaznaczył, w placówce tej leczyli się również mieszkańcy powiatu tarnowskiego.

Poseł Anna Pieczarka podziękowała za bardzo dobrze układającą się współpracę. Przedstawiła programy rządowe, z których środki finansowe płyną również do samorządów z naszego regionu. Mówiła między innymi o Krajowym Planie Odbudowy i Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego. Jak zaznaczyła, zawsze stara się wpierać wszelkie inwestycje i zadania na rzecz mieszkańców naszego regionu. Wysłuchała też interpelacji i zapytań radnych w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez powiat. Zadeklarowała wsparcie w związku z podejmowaną przez radnych rezolucją w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Głos zabrali również Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030,
 • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,

Przyjęto również:

 • rezolucję w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wraz z autopoprawką,
 • analizę poniesionych w 2022r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
 • informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej o osiągniętych w 2022 r. dochodach z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.
30 stycznia 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz, oprócz przedstawicieli służb mundurowych i jednostek powiatowych, uczestniczyli  także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska. Starosta Lesław Wieczorek po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami poinformował zebranych, że na ten rok zaplanowany jest bardzo ambitny budżet, który przekracza 100 mln zł, a wydatki majątkowe wyniosą blisko 50 mln zł. Zaznaczył, że samorząd powiatowy otrzymuje bardzo duże Rządowe środki finansowe, jak i również z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadań w wielu obszarach. Są to nie tylko zadania inwestycyjne, ale też wydarzenia kulturalne, patriotyczne i sportowe. Podziękował Pani Poseł, a także parlamentarzystom z regionu tarnowskiego za zaangażowanie w sprawy naszego powiatu i okazywane wsparcie. Podziękował również Wicestaroście Tarnowskiemu Jackowi Hudyma za współpracę i przekazane środki finansowe dla Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie pandemii. Jak zaznaczył, w placówce tej leczyli się również mieszkańcy powiatu tarnowskiego. Poseł Anna Pieczarka podziękowała za bardzo dobrze układającą się współpracę. Przedstawiła programy rządowe, z których środki finansowe płyną również do samorządów z naszego regionu. Mówiła między innymi o Krajowym Planie Odbudowy i Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego. Jak zaznaczyła, zawsze stara się wpierać wszelkie inwestycje i zadania na rzecz mieszkańców naszego regionu. Wysłuchała też interpelacji i zapytań radnych w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez powiat. Zadeklarowała wsparcie w związku z podejmowaną przez radnych rezolucją w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Głos zabrali również Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni. Na sesji podjęto również uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030, wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, Przyjęto również: rezolucję w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu w obrębie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wraz z autopoprawką, analizę poniesionych w 2022r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej o osiągniętych w 2022 r. dochodach z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.