Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

25 listopada 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Podczas sesji radni uczcili minutą ciszy pamięć śp. prałata Józefa Poremby.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
  • zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku garażowego dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce I etap,
  • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  • określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
25 listopada 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Podczas sesji radni uczcili minutą ciszy pamięć śp. prałata Józefa Poremby. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku garażowego dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce I etap, uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.