Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXIII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 sierpnia br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji iw  Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: mł.ins. Andrzej Kupiec I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Inspektor Sanitarny lek. med. Roman Bartuś, st.bryg. mgr inż. Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013
 • uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025
 • uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym”
 • uchwałę w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Zrzeszeniem Amerykańsko-Polskim
 • uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna
 • uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
 • Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
 • uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
 • uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski
 • uchwalę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu dworsko-parkowego w Brniu”
 • uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
30 sierpnia br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji iw  Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: mł.ins. Andrzej Kupiec I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Inspektor Sanitarny lek. med. Roman Bartuś, st.bryg. mgr inż. Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013 uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025 uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym” uchwałę w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Zrzeszeniem Amerykańsko-Polskim uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski uchwalę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu dworsko-parkowego w Brniu” uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.