Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXIV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

17 października br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.

Obecny na posiedzeniu Rady Powiatu Poseł Na Sejm RP Andrzej Sztorc w swoim wystąpieniu pogratulował radnym troski o działalność dąbrowskiego szpitala. Andrzej Sztorc przedstawił również interesujące dla samorządów informacje dotyczące pojawiających się możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czego nie było do tej pory. Ponadto Poseł powiedział również, że pojawiła się szansa na modernizację linii kolejowej Tarnów – Szczucin tzw. „Szczucinki". Dobrą wiadomością dla samorządów gminnych jest również informacja, że są pierwsze środki na melioracje i dofinansowanie wspomagania spółek wodnych.

Obecny na spotkaniu Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński poinformował radnych, że budowa mostu na rzece Wisła w Borusowej zaczyna przechodzić w fazę realizacji, gdyż w tej sprawie Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał już pierwszą transzę środków. Ponadto Radny Sejmiku poinformował, że w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Świętokrzyskim na budowę mostu.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:
- uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont istniejącego dźwigu windowego w holu budynku głównego ZOZ,
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,
- uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,
- uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2013 – 2016",
- uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",
- uchwała w sprawie zgody na wynajem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
- uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2013r.,
- uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

17 października br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.Wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego. Obecny na posiedzeniu Rady Powiatu Poseł Na Sejm RP Andrzej Sztorc w swoim wystąpieniu pogratulował radnym troski o działalność dąbrowskiego szpitala. Andrzej Sztorc przedstawił również interesujące dla samorządów informacje dotyczące pojawiających się możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czego nie było do tej pory. Ponadto Poseł powiedział również, że pojawiła się szansa na modernizację linii kolejowej Tarnów – Szczucin tzw. „Szczucinki". Dobrą wiadomością dla samorządów gminnych jest również informacja, że są pierwsze środki na melioracje i dofinansowanie wspomagania spółek wodnych. Obecny na spotkaniu Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński poinformował radnych, że budowa mostu na rzece Wisła w Borusowej zaczyna przechodzić w fazę realizacji, gdyż w tej sprawie Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał już pierwszą transzę środków. Ponadto Radny Sejmiku poinformował, że w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Świętokrzyskim na budowę mostu. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:- uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont istniejącego dźwigu windowego w holu budynku głównego ZOZ,- uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,- uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,- uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2013 – 2016",- uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",- uchwała w sprawie zgody na wynajem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,- uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2013r.,- uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.