Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXIV Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 19 grudnia 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele mediów oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

W ramach zapytań, interpelacji i wniosków radni m.in. wnieśli zapytania i wnioski dotyczące bieżących spraw w zakresie dróg powiatowych oraz zmian w statucie ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na wniosek Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Rada Powiatu powołała Sekretarza Powiatu, którym został Zdzisław Kogut – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
2) uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008r.,
4) uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej.
Kandydatem Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej został Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski.
5) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
6) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
7) uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu w banku krajowym,
8) uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 19 grudnia 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Machalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, p.o. Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele mediów oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. W ramach zapytań, interpelacji i wniosków radni m.in. wnieśli zapytania i wnioski dotyczące bieżących spraw w zakresie dróg powiatowych oraz zmian w statucie ZOZ-u w Dąbrowie Tarnowskiej. Na wniosek Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Rada Powiatu powołała Sekretarza Powiatu, którym został Zdzisław Kogut – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:1) uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,2) uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008r.,4) uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej.Kandydatem Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej został Tadeusz Kwiatkowski – Wicestarosta Dąbrowski.5) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,6) uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,7) uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kredytu w banku krajowym,8) uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG