Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXV sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

29 listopada br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.
Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu.
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.
Do porządku obrad wprowadzono trzy nowe uchwały.

Podczas sesji Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, w związku z zamiarem zakończenia służby w Policji, podziękował Radzie Powiatu Dąbrowskiego za wieloletnią współpracę.

Pani Krystyna Gołębiowska Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie przedstawiła informację o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w 2012 roku.


Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:


- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,
- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,
- uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XX/242/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska,
- uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,
- uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
- uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",
- uchwałę w sprawie zwrócenia się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie o zapewnienie środków finansowych na zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb zdrowotnych rejonu profilaktyczno-leczniczego Powiatu Dąbrowskiego,
- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 roku,
- uchwałę w sprawie określenia zadań w 2013 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

29 listopada br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji prowadzone przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Jerzy Pociecha - Radca Prawny urzędu, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podczas którego omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.Do porządku obrad wprowadzono trzy nowe uchwały. Podczas sesji Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, w związku z zamiarem zakończenia służby w Policji, podziękował Radzie Powiatu Dąbrowskiego za wieloletnią współpracę. Pani Krystyna Gołębiowska Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie przedstawiła informację o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w 2012 roku. Podczas posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały: - uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,- uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XX/242/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska,- uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,- uchwałę w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,- uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",- uchwałę w sprawie zwrócenia się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie o zapewnienie środków finansowych na zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb zdrowotnych rejonu profilaktyczno-leczniczego Powiatu Dąbrowskiego,- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 roku,- uchwałę w sprawie określenia zadań w 2013 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.