Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 29 grudnia 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Starosta poinformował zebranych o działaniach Zarządu Powiatu w ciągu całego roku w zakresie infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta Wiesław Krajewski podziękował Zarządowi Powiatu, radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, Komendantom Straży i Policji, naczelnikom oraz pracownikom Starostwa, za współpracę służącą rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego.

W ramach zapytań, interpelacji i wniosków radni wnosili zapytania i wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009r.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa przedstawił radnym projekt uchwały budżetowej na rok 2009r. wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowisko Zarządu Powiatu wraz z opiniami komisji i wniosków radnych.

Ponadto Radni podjęli także:
1) uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2013,
2) uchwałę w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Dąbrowie Tarnowskiej,

Rada Powiatu zapoznała się również z:
a) informacją z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007 rok,
b) informacją dotycząca podjętych działań zagospodarowania zabytków Powiatu Dąbrowskiego,
c) informacją na temat działań w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, imprez kulturalnych i sportowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
d) informacją Zarządu Drogowego o stanie przygotowań do akcji zimowej 2008/2009,
e) raportem z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za okres 2004-2008,
f) informacją o wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za okres I-go półrocza 2008 roku.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa wszystkim zebranym złożył noworoczne życzenia.

W dniu 29 grudnia 2008 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś a także dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa. Następnie Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Starosta poinformował zebranych o działaniach Zarządu Powiatu w ciągu całego roku w zakresie infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta Wiesław Krajewski podziękował Zarządowi Powiatu, radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, Komendantom Straży i Policji, naczelnikom oraz pracownikom Starostwa, za współpracę służącą rozwojowi Powiatu Dąbrowskiego. W ramach zapytań, interpelacji i wniosków radni wnosili zapytania i wnioski dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009r. Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa przedstawił radnym projekt uchwały budżetowej na rok 2009r. wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowisko Zarządu Powiatu wraz z opiniami komisji i wniosków radnych. Ponadto Radni podjęli także:1) uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2013,2) uchwałę w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentóww Dąbrowie Tarnowskiej, Rada Powiatu zapoznała się również z:a) informacją z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007 rok,b) informacją dotycząca podjętych działań zagospodarowania zabytków Powiatu Dąbrowskiego,c) informacją na temat działań w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, imprez kulturalnych i sportowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,d) informacją Zarządu Drogowego o stanie przygotowań do akcji zimowej 2008/2009,e) raportem z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za okres 2004-2008,f) informacją o wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za okres I-go półrocza 2008 roku. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa wszystkim zebranym złożył noworoczne życzenia.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG